Eenden

Er zijn veel soorten eenden: de Pijlstaarten, de Mandarijneend, de Carolina-eend, enz.
Het mannetje wordt een "woerd" genoemd, en heeft meestal een 3-tal vrouwtjes.
Het vrouwtje heet een eend.
Jonge eenden worden “pulletjes” of "pijltjes" genoemd omdat ze pijlsnel zijn en dat is ook nodig want overal loert gevaar (kraaien, meeuwen, snoeken). Ze worden daarom ook wel binnen gehouden.

Water is voor eenden belangrijk, o.a. om in te zwemmen, voor het onderhoud van hun verenpak en als drinkwater. Eenden hebben een vetklier, hiermee smeert hij zijn verenpak in. Behalve aan zijn kleur is de woerd ook te herkennen aan een krulletje in de staart (niet altijd zichtbaar)

Eenden leggen 8 à 12 eieren, en de broedtijd is 22-29 dagen.
Het gewicht van een eend is 700-1400 gram met een lengte van 45-55 cm.
Eenden ruien hun slag- en staartpennen tegelijkertijd. Ze kunnen daardoor ongeveer een maand niet vliegen. Deze rui vindt plaats meteen na het broedseizoen.

Indische Loopeend (flessenhalseend)
Rond 1850 zijn deze eenden van ZO-Azië naar Europa geëxporteerd voor de eierproductie. In Azië werden ze gehouden in de afgeoogste rijstvelden om de insecten te bestrijden. Op die manier haalden ze hun kostje bij elkaar. Hier worden ze ook wel gebruikt in kwekerijen ter bestrijding van slakken.

Muskuseend
Dit is een veel voorkomend eendenras op (kinder)boerderijen en dierenparken. Kenmerkend zijn de wratten rond zijn ogen. Het mannetje is tweemaal zo groot als het vrouwtje.
Kleur: wit met zwart en bruine varianten.
Lengte: 64 - 86 cm.
Gewicht: 3-4,5 kg
Herkomst: Midden- en Zuid-Amerika
Voedsel: groenvoer, granen, zaden en insekten
Nestgrootte: 8 tot 16 eieren.

Meer info via: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenden