Gemeente / Rabobank / Donateurs / Giften

Naast een gemeentelijke bijdrage krijgen wij jaarlijks een financiële ondersteuning van de Rabobank Laarbeek, waarmee zij erkenning geeft aan de maatschappelijke functie van het dierenpark.

Bovendien prijst de stichting zich gelukkig met donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren aan het dierenpark. Het aantal donateurs is vrijwel gelijk over de jaren heen en ligt rond de 200. Dankzij deze bijdrage kunnen we wat extra doen voor het park.

De donateurs dragen minimaal € 7,50 bij per jaar - er is geen maximum. 

Onze donateurs worden jaarlijks d.m.v. een brief op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen van de stichting. Tevens worden ze uitgenodigd om de Open Dag te bezoeken eind april of begin mei.

Heeft u interesse om donateur te worden, ga dan naar het aanmeldformulier.

Giften zijn natuurlijk in elk bedrag welkom op rekeningnummer: NL83 RABO 0136 7766 12 t.n.v. Stichting Dierenpark Regter Eind in Beek en Donk.