Aanpassingen park

Herstel park, ruimen units

Op maandag 27 mei 2013 is een begin gemaakt met het ruimen van de units op het dierenpark, en vóór aanvang van de bouwvakvakantie waren ze verwijderd.
Nu kan het grondwerk worden uitgevoerd en het park in zijn oude vorm worden hersteld.
Zo krijgen de bewoners van Zorgcentrum De Regt en De Oever weer een mooi zicht op het dierenpark.
 

Verlichting

Op 27 april 2013 is gestart met aanleg van de bekabeling voor en de plaatsing van een aantal extra lantaarnpalen. In totaal zullen er 7 lichtpunten komen langs het hekwerk over de volle lengte van het park. De bekabeling wordt tevens gebruikt om de bijenhal en voliere van spanning te voorzien.
 

De Berenfamilie

Op 18 april 2013 is “De Berenfamilie“ naar het dierenpark Regter-Eind gekomen. Het kunstwerk dat in 1978 geplaatst is bij basisschool Muldershof aan de Molenweg moest het veld ruimen vanwege een wijziging aan het wegennet naar de nieuwe school.

Het kunstwerk dat gemaakt is door A. Landman, is in gehavende toestand overgebracht naar het voorterrein van het dierenpark. Dat het kunstwerk er na 35 jaar gehavend uitziet is niet vreemd, het is door veel kinderen op weg naar school beklommen en heeft als speelobject zijn werk gedaan.

Op de nieuwe plek is het door een paar vrijwilligers opgeknapt zodanig dat de bezoekende jeugd weer naar hartenlust kan genieten van “De Berenfamilie”.

Herinichting

Met de realisatie van de nieuwbouw van woningstichting Laarbeek aan de Otterweg kan dat deel van het park waar de tijdelijke woonunits stonden weer heringericht worden.

Dat wil zeggen:

  - herstel van de afrastering

  - verwijdering puinverharding etc.

  - uitvoeren van grondwerk en opnieuw inzaaien

  - aanplant van bomen en inrichten van schuilplekken voor de dieren

Dit zal door de Zorgboog en de Gemeente worden uitgevoerd.

De vrijwilligers van het dierenpark zullen op het vrijkomende deel een hooiopslag plaatsen met schuilmogelijkheden voor de dieren. Dat betekent dat we in 2014 weer in een heel nieuw park zullen zitten en dat we dan ook weer ons dierenbestand kunnen uitbreiden.