Bouw hooiopslag en schuilruimten

Bouwwerken en afwerking inrichting park

Begin oktober 2013 zijn de werkzaamheden gestart om een hooiopslag en schuilruimten te bouwen op het vrijgekomen deel van het park.

Dat deel van het park was in gebruik als tijdelijke huisvesting van ouderen van "De Regt", is opnieuw bewerkt en ingezaaid en het staat er nu weer frisgroen bij.

Eind van 2014 is het werk - wat de bouw betreft - gereed gekomen.

De overige inrichting van de kleine weien en het aanbrengen van de nodige afrasteringen staat nog op de planning.

Er komen ook nog een aantal bomen dit najaar.